Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2018

justlightmyfire

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viavouk vouk
justlightmyfire
8044 9864 500
justlightmyfire
Momenty, w których łamie nam się głos, należą do tych najważniejszych. 

March 17 2017

justlightmyfire
Tak dawno mnie tu nie było. Tyle się we mnie działo, że nawet nie wiem od czego zacząć…

Nie lubię nie żyć. Nie umiem żyć. 
justlightmyfire
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
justlightmyfire
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viapikkumyy pikkumyy
justlightmyfire
1714 ef28
Bądź dzielna. Bądź silna. Wytrwaj.
Reposted fromzenibyja zenibyja viapikkumyy pikkumyy
justlightmyfire
6033 5dbc 500
Reposted fromjolkens jolkens viapikkumyy pikkumyy
justlightmyfire

-Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?

- Czy to coś złego?

- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu.

Stephen Chbosky

Czyli, że nie żyję wcale? 
justlightmyfire
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viapikkumyy pikkumyy
justlightmyfire
Tak dobitne, tak prawdziwe, tak przykre...

June 07 2015

justlightmyfire
Zechciej mnie wreszcie. Nabierz na mnie ochoty, no. 


The worst part about being in a relationship is knowing either you’re going to marry that person, or break up.
— (via icanrelateto)
Reposted fromLittleJack LittleJack viailoveyou iloveyou
justlightmyfire
Między mną a Tobą
Między mną a sobą
Szukam więzi
Wciąż, nieustannie i bez przerwy
Lecz nerwy, przez nie czuję się jak pies na uwięzi
I zamiast być w czymś jestem tylko pomiędzy
— Sulin
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viailoveyou iloveyou
justlightmyfire
Reposted frommaliwa maliwa viailoveyou iloveyou

May 21 2015

justlightmyfire
 To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz. ”
— Angelina Jolie
A kiedy przyjdzie kolej na mnie? No chociaż raz... 

May 20 2015

justlightmyfire
5990 0988
Bardzo chcę.
justlightmyfire
a wystarczyłoby tylko nie wierzyć we wszystkie te okropne rzeczy, ktore wmawiam sobie późną nocą
— E.Z
justlightmyfire
Cała jesteś jedną wielką, chodzącą potrzebą zrozumienia.
— D.
Reposted fromzabka zabka viaZlaKobieta ZlaKobieta
justlightmyfire
Kontakt mamy rzadki, ale inaczej się nie da, jeśli Ty chciałeś kogoś kochać, a on Ciebie nie. 
— wyrwane z kontekstu
Reposted frommadeliine madeliine viaZlaKobieta ZlaKobieta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl